Schilderwerkzaamheden

Met onze jarenlange ervaring en ons grote netwerk, verzorgen wij schilderwerk van A tot Z.
Geen opdracht is te groot. Uiteraard bieden wij ook een onderhoudsplan op maat aan.  

Onderhoud

Ons vakkundig personeel werkt uitsluitend met duurzame materialen. Wij werken voor diverse opdrachtgevers in verschillende branches.
Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van stations, winkelpanden & kantoorgebouwen. 

Renovatie

Wij renoveren uw pand volledig, eventueel in samenwerking met een architect.
Wij maken een plan op maat en geven uw object een volledig nieuwe bestemming. 

GH Renovations: Vakkundig & duurzaam 

Het uitvoeren van een project, vergt een goede samenwerking. Met ons vakkundig personeel en ons grote netwerk, begeleiden wij uw opdracht van begin tot eind.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat we, samen met u, het project succesvol afronden binnen de gestelde deadline & budget. Uiteraard beschikken wij over de nodige certificaten om duurzaam en veilig te werken. 

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat. 

 

PRIVACYVERKLARING

GH Renovations B.V. vindt het belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij hebben ons beleid vastgelegd in onze privacyverklaring.

Zo hebben alle medewerkers een privacyverklaring en een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee kunnen wij u de zekerheid geven dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

Wilt u meer weten over de privacyverklaring van GH Renovations B.V., neem dan contact met ons op.

Bus GH Renovations BV

Bus GH Renovations BV

Nieuwezijdse Voorburgwal te Amsterdam

Nieuwezijdse Voorburgwal te Amsterdam

Wenckebachweg te Amsterdam

Wenckebachweg te Amsterdam

Bus GH Renovations BV

Bus GH Renovations BV

Wenckebachweg te Amsterdam

In opdracht van MindSpace, zijn wij bezig met het uitvoeren van werkzaamheden op de Wenckebachweg 90 + 100 te Amsterdam. 

Een verbouwing van twee stoere & robuuste kantoorpanden, met ieder vier etages en een ondergrondse parkeergarage.         Totaal circa 4.500 m2 oppervlak.

De oude inrichting hebben wij compleet gedemonteerd en afgevoerd. Bij de opbouw van de turnkey kantoorunits creëren wij een industriele look door de plafonds open te laten. De door ons geplaatste glazen wanden & deuren geven een ruimtelijk effect.

De algemene ruimtes worden stoer & stijlvol door middel van een beton look & strakke afwerkte keukens met achterwand spiegels. De trappen worden voorzien van zwart gewalsde stalen tredes met geperst hout. 

Tevens verzorgen wij de coördinatie van brandveiligheid, elektra & luchtbehandeling.

Maroastraat te Osdorp

In opdracht van DTZ Zadelhoff voeren wij reinigings- en straatwerkzaamheden uit op de Maroastraat te Osdorp.

Onder gepaste druk hebben wij het kantoorpand gereinigd.

Daarnaast vervangen wij de grastegels in de parkeervakken voor antraciete BKK's. 

Bejaardenhuis Bremhorst te Bilthoven

In opdracht van Woonzorg Nederland hebben wij het bejaardenhuis "De Bremhorst" te Bilthoven geschilderd. 

Om de algemene gangen sfeervoller te maken voor de ouderen, hebben wij proeven gezet & een kleurenadvies gegeven. 

De wanden, plafonds & kozijnen zijn geschilderd in de gangen & trappenhuizen. 

 

 

Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam

In opdracht van Klein Kantoor & het Van Gogh museum, hebben wij op de Nieuwezijdse Voorburgwal te Amsterdam een mooie renovatie uitgevoerd.

Het betreft een authentiek Amsterdams pand. Wij hebben onder andere sloop-, timmer-, schiler- en montage werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn er een zestal complete keukens geleverd, aangesloten en geplaatst. 

De gehandhaafde oude elementen geven een toffe en kenmerkende look aan dit Amsterdamse pand. 

Station Amsterdam-Zuid

In opdracht van ProRail hebben wij diverse gele markeringen aangebracht op station Amsterdam-Zuid.

Niasstraat te Utrecht

In opdracht van Accres Real Estate hebben wij een kantoorpand inclusief kinderdagverblijf, omgebouwd naar een huisartsenpraktijk. 

De gehele verbouwing hebben wij voor onze rekening genomen. Gehele demontage tot opbouw conform de medische richtlijnen waaraan een huisartsenpraktijk aan moet voldoen. 

Door het korte tijdsbestek, is er in ploegendiensten gewerkt. 

Vacatures

Ben jij servicegericht & gemotiveerd? Dan wordt jij misschien wel onze nieuwe collega. 

 Om ons energieke team te versterken, zijn wij op zoek naar:

- Calculator/werkvoorbereider

- Allround timmerman 

 

Zijn wij op zoek naar jou? Stuur dan snel jouw CV + motivatie naar info@ghrenovations.nl

 

Neem contact met ons op

Wij reageren binnen 48 uur op uw contact aanvraag. 

Hessenbergweg 109/119
1101 BS Amsterdam
T: +3165 546 1160

PRIVACY VERKLARING GH RENOVATIONS B.V.

 

Onze bedrijfsactiviteiten bestaan voornamelijk uit bouw- en renovatiewerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, service- en onderhoudswerkzaamheden en infrastructurele werkzaamheden.

GH Renovations B.V. , gevestigd aan de Hessenbergweg 109-119, 1101 BS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GH Renovations B.V. heeft een functionaris gegevensbescherming, te bereiken via info@ghrenovations.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of voor het opstellen van een door u bij ons aangevraagde offerte, hebben wij uw contactgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij om met u te communiceren. GH Renovations B.V. verwerkt uw  persoonsgegevens doordat wij met u een overeenkomst hebben om werkzaamheden voor u te verrichten, wij bij u goederen en diensten inkopen of u bent bij of voor ons werkzaam. U heeft uw gegevens zelf aan ons verstrekt of u heeft een derde daarvoor opdracht verstrekt. Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn onder andere uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, uw IBAN en – van onze medewerkers – het Burger Service Nummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GH Renovations B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om in contact met u te komen over de uitvoering van de met ons overeengekomen dienstverlening, u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten, goederen bij u af te (doen) leveren en om te voldoen uit de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. Tenslotte verwerken wij uw gegevens uitsluitend indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

GH Renovations B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GH Renovations B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen bepalen wij zelf hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Daarvoor hebben wij een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor het overige verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. Als wij daar al een verzoek voor ontvangen, doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, echter met geheel geanonimiseerde gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GH Renovations B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@ghrenovations.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee  te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GH Renovations B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daaronder vallen maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook het beveiligen van onze bedrijfsruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om tenminste gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, waarin zij verklaren dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van geheimhouding en omgang met persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@ghrenovations.nl

 

Aanpassen van onze privacyverklaring

De privacywetgeving is voortdurend in beweging. Om te kunnen blijven voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.